Wij wijzen u erop dat COVID-19 een meldingsplichtige ziekte is, Sneltesten Brabant zal hier melding van maken bij de GGD. Meer informatie www.rijksoverheid.nl