De meetmethode verschilt van de PCR-test: de sneltest is een zogeheten antigeen-test en meet de aanwezigheid van bepaalde virus-eiwitten, terwijl de PCR kijkt hoeveel er van het virus zelf aanwezig is. Maar dat laatste kan alleen met kostbaar en intensief laboratoriumwerk, waar vaak vier tot acht uur overheen gaat.